Орон нутгийн багш нар салбарынхаа талаар зөвлөлдөж байна