“Тогтвортой хөгжил – Ерөнхий боловсрол” улсын хоёрдугаар зөвлөгөөний 1-р хэсгийн хаалт - Төрийн ордон