“ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ-ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛ” Улсын хоёрдугаар зөвлөгөөн - Сургалтын чанар, үнэлгээний шинэчлэл /Салбар хуралдаан/