Эрүүл мэндийн хичээлийг сургалтын хөтөлбөрт багтаахтай холбогдуулан БСШУС-ын сайд, Эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсгийн зөвлөлдөх уулзалт.

Түүхийн сувдан хэлхээ

Эрүүл мэндийн хичээлийг сургалтын хөтөлбөрт багтаахтай холбогдуулан БСШУС-ын сайд, Эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсгийн зөвлөлдөх уулзалт.

2/12-нд, 11:02

Түүхийн сувдан хэлхээ

“ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ-ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛ” Улсын хоёрдугаар зөвлөгөөн - Нэгдсэн хуралдаан, хаалт. ОРХОН АЙМАГ. 2018.02.03

2/03-нд, 17:27

Түүхийн сувдан хэлхээ

“ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ-ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛ” Улсын хоёрдугаар зөвлөгөөн - Нэгдсэн хуралдаан, хаалт - ДОРНОД АЙМАГ

2/03-нд, 13:53

Түүхийн сувдан хэлхээ

Ерөнхий боловсролын эрх - 4-р хэсэг: Ерөнхий боловсролын зардлын норм, норматив, санхүүжилтийн шинэчлэл

2/03-нд, 12:16

Түүхийн сувдан хэлхээ

Ерөнхий боловсролын эрх зүйн шинэчлэл - 4-р хэсэг: Ерөнхий боловсролын зардлын норм, норматив, санхүүжилтийн шинэчлэл - ДОРНОД АЙМАГ

2/03-нд, 10:37

Түүхийн сувдан хэлхээ

Хүүхдийн хөгжил, хамгаалал, хүмүүжил, төлөвшил . САЛБАР ХУРАЛДААН. ОРХОН АЙМАГ.

2/03-нд, 10:35

Түүхийн сувдан хэлхээ

Хүүхдийн хөгжил, хамгаалал, хүмүүжил, төлөвшлийн бодлогын чиглэл - 4-р хэсэг: Хүүхдийн хөгжил, хүмүүжил, төлөвшил, боломж, шийдэл - ДОРНОД АЙМАГ

2/03-нд, 10:34

Түүхийн сувдан хэлхээ

“ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ-ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛ” Улсын хоёрдугаар зөвлөгөөн - Сургалтын чанар үнэлгээний шинэчлэл

2/03-нд, 08:59

Түүхийн сувдан хэлхээ

"Хүүхдийн хөгжил, хамгаалал, хүмүүжил, төлөвшил" САЛБАР ХУРАЛДААН Орхон аймаг

2/03-нд, 08:52

Түүхийн сувдан хэлхээ

Ерөнхий боловсролын эрх зүйн шинэчлэл - 3-р хэсэг: Ерөнхий боловсролын эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь

2/03-нд, 08:51

Түүхийн сувдан хэлхээ

Хүүхдийн хөгжил, хамгаалал, хүмүүжил, төлөвшлийн бодлогын чиглэл - 3-р хэсэг: Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн суралцах адил тэгш боломж, хөгжил, хамгааллын бодлогын чиглэл - Дорнод аймаг

2/03-нд, 08:50

Түүхийн сувдан хэлхээ

САЛБАР ХУРАЛДААН- Багшийн хөгжил,цалин хөлсний шинэчлэл үргэлжлэл 2018.02.02 Орхон аймаг

2/02-нд, 16:00

Түүхийн сувдан хэлхээ

2018.02.02 Дорнод аймаг - Багшийн хөгжил, цалин хөлсний шинэчлэл - 2-р хэсэг: Багш, удирдах болон бусад ажилтны ёс

2/02-нд, 15:37

Түүхийн сувдан хэлхээ

Дорнод аймаг - Сургалтын чанар, үнэлгээний шинэчлэл - 2-р хэсэг: Суралцагчийн үнэлгээний журмын шинэчлэл, чанарын

2/02-нд, 15:34

Түүхийн сувдан хэлхээ

Багшийн хөгжил, цалин хөлсний шинэчлэл 2018.02.02 Орхон аймаг

2/02-нд, 14:05

Түүхийн сувдан хэлхээ

Дорнод аймаг Сургалтын чанар, үнэлгээний шинэчлэл - 1-р хэсэг: Ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалтын бодлого,

2/02-нд, 13:59

Түүхийн сувдан хэлхээ

Ерөнхий боловсролын эрх зүйн шинэчлэл 2018.02.02 Эрдэнэт хот

2/02-нд, 13:57

Түүхийн сувдан хэлхээ

2018.02.02 Дорнод аймаг -Багшийн хөгжил, цалин хөлсний шинэчлэл - 1-р хэсэг: Үр дүнд суурилсан цалин хөлсний шинэчл

2/02-нд, 13:55

Түүхийн сувдан хэлхээ

“ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ-ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛ” Улсын хоёрдугаар зөвлөгөөн - Нэгдсэн хуралдаан, нээлт - ДОРНОД АЙМАГ

2/02-нд, 08:53

Түүхийн сувдан хэлхээ

“ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ-ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛ” Улсын хоёрдугаар зөвлөгөөний нээлт- Эрдэнэт хот.

2/02-нд, 08:49

Түүхийн сувдан хэлхээ

Улсын хоёрдугаар зөвлөгөөн Нэгдсэн хуралдаан, хаалт - Ховд аймаг. 2018 оны 01 дүгээр сарын 30.

1/30-нд, 15:15

Түүхийн сувдан хэлхээ

Улсын хоёрдугаар зөвлөгөөн - Нэгдсэн хуралдаан, хаалт - Өвөрхангай аймаг. 2018 оны 01 дүгээр сарын 30.

1/30-нд, 14:33

Түүхийн сувдан хэлхээ

Ерөнхий боловсролын зардлын норм, норматив, санхүүжилтийн шинэчлэл - Ховд аймаг, Жаргалант сум

1/30-нд, 11:28

Түүхийн сувдан хэлхээ

Багшийн хөгжил, цалин хөлсний шинэчлэл - 4-р хэсэг: Багш, ажилтны мэргэжлийн зэргийн шинэчлэл - Өвөрхангай аймаг

1/30-нд, 11:14

Түүхийн сувдан хэлхээ

Хүүхдийн хөгжил, хамгаалал, хүмүүжил, төлөвшлийн бодлогын чиглэл - 4-р хэсэг: Хүүхдийн хөгжил, хүмүүжил, төлөвшил, боломж, шийдэл- Өвархангай аймаг. 4 дүгээр хэсэг

1/30-нд, 11:12

Түүхийн сувдан хэлхээ

Хүүхдийн хөгжил, хамгаалал, хүмүүжил, төлөвшлийн бодлогын чиглэл - 4-р хэсэг: Хүүхдийн хөгжил, хүмүүжил, төлөвшил, боломж, шийдэл- Ховд аймаг

1/30-нд, 11:10

Түүхийн сувдан хэлхээ

Ерөнхий боловсролын эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь, Ховд аймаг, Жаргалант сум

1/30-нд, 09:56

Түүхийн сувдан хэлхээ

Хүүхдийн хөгжил, хамгаалал, хүмүүжил, төлөвшлийн бодлогын чиглэл - 3-р хэсэг: Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн суралцах адил тэгш боломж, хөгжил, хамгааллын бодлогын чиглэл

1/30-нд, 09:51

Түүхийн сувдан хэлхээ

Сургалтын чанар, үнэлгээний шинэчлэл - Сургалтын хөтөлбөрт тавигдах шаардлага шалгуур Өвөрхангай аймаг, Арвайхээр хот

1/30-нд, 09:16

Түүхийн сувдан хэлхээ

Ерөнхий боловсролын эрх зүйн шинэчлэл - 3-р хэсэг: Ерөнхий боловсролын эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь. Өвөрхангай аймаг

1/30-нд, 08:49

Түүхийн сувдан хэлхээ

Багшийн хөгжил, цалин хөлсний шинэчлэл - 2-р хэсэг: Багш, удирдах болон бусад ажилтны ёс зүйн дүрмийн төсөл - ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ

1/29-нд, 15:57

Түүхийн сувдан хэлхээ

Ерөнхий боловсролын эрх зүйн шинэчлэл - 2-р хэсэг: "Бага, дунд боловсролын тухай хууль"-ийн шинэчлэл - Өвөрхангай аймаг

1/29-нд, 15:49

Түүхийн сувдан хэлхээ

Сургалтын чанар, үнэлгээний шинэчлэл - 1-р хэсэг: Ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалтын бодлого, төлөвлөгөө - ХОВД АЙМАГ

1/29-нд, 14:20

Түүхийн сувдан хэлхээ

Багшийн хөгжил, цалин хөлсний шинэчлэл - 1-р хэсэг: Үр дүнд суурилсан цалин хөлсний шинэчлэл - ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ

1/29-нд, 13:51

Түүхийн сувдан хэлхээ

Ерөнхий боловсролын эрх зүйн шинэчлэл - 1-р хэсэг: "Боловсролын тухай хууль"-ийн шинэчлэл. Өвөрхангай аймаг.

1/29-нд, 13:38

Түүхийн сувдан хэлхээ

“ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ-ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛ” Улсын хоёрдугаар зөвлөгөөн - Нэгдсэн хуралдаан - НЭЭЛТ. БАРУУН БҮС ХОВД ХОТ

1/29-нд, 09:45

Түүхийн сувдан хэлхээ

“ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ-ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛ” Улсын хоёрдугаар зөвлөгөөн - Нэгдсэн хуралдаан, нээлт - Өвөрхангай аймаг.

1/29-нд, 09:14

Түүхийн сувдан хэлхээ

“ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ-ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛ” Улсын хоёрдугаар зөвлөгөөн - Нэгдсэн хуралдаан, хаалт - ТӨРИЙН ОРДОН

1/25-нд, 14:21

Түүхийн сувдан хэлхээ

Сургалтын чанар, үнэлгээний шинэчлэл - 4-р хэсэг: Сурах бичиг, сургалтын хэрэглэгдэхүүний шинэчлэлийн бодлого

1/25-нд, 10:55

Түүхийн сувдан хэлхээ

Ерөнхий боловсролын эрх зүйн шинэчлэл - 4-р хэсэг: Ерөнхий боловсролын зардлын норм, норматив, санхүүжилтийн шинэчлэ

1/25-нд, 10:41

Түүхийн сувдан хэлхээ

Хүүхдийн хөгжил, хамгаалал, хүмүүжил, төлөвшлийн бодлогын чиглэл - 4-р хэсэг: Хүүхдийн хөгжил, хүмүүжил, төлөвшил, боломж, шийдэл

1/25-нд, 10:34

Түүхийн сувдан хэлхээ

Багшийн хөгжил, цалин хөлсний шинэчлэл - 4-р хэсэг: Багш, ажилтны мэргэжлийн зэргийн шинэчлэл

1/25-нд, 10:31

Түүхийн сувдан хэлхээ

Багшийн хөгжил, цалин хөлсний шинэчлэл - 3-р хэсэг: Багшийн ажлын үнэлгээний шинэчлэл

1/25-нд, 09:08

Түүхийн сувдан хэлхээ

Хүүхдийн хөгжил, хамгаалал, хүмүүжил, төлөвшлийн бодлогын чиглэл - 3-р хэсэг: Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн суралцах адил тэгш боломж, хөгжил, хамгааллын бодлогын чиглэл

1/25-нд, 09:06

Түүхийн сувдан хэлхээ

Сургалтын чанар, үнэлгээний шинэчлэл - 3-р хэсэг: Сургалтын хөтөлбөрийн үнэлгээний шалгуур

1/25-нд, 08:57

Түүхийн сувдан хэлхээ

Ерөнхий боловсролын эрх зүйн шинэчлэл - 3-р хэсэг: Ерөнхий боловсролын эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь

1/25-нд, 08:45

Түүхийн сувдан хэлхээ

Хүүхдийн хөгжил, хамгаалал, хүмүүжил, төлөвшлийн бодлогын чиглэл - 2-р хэсэг: Сургуулийн орчин дахь хүүхдийн эрх, хамгаалал

1/24-нд, 16:56

Түүхийн сувдан хэлхээ

Хүүхдийн хөгжил, хамгаалал, хүмүүжил, төлөвшлийн бодлогын чиглэл - 2-р хэсэг: Сургуулийн орчин дахь хүүхдийн эрх, хамгаалал

1/24-нд, 15:59

Түүхийн сувдан хэлхээ

Ерөнхий боловсролын эрх зүйн шинэчлэл - 2-р хэсэг: "Бага, дунд боловсролын тухай хууль"-ийн шинэчлэл

1/24-нд, 15:51

Түүхийн сувдан хэлхээ

Багшийн хөгжил, цалин хөлсний шинэчлэл - 2-р хэсэг: Багш, удирдах болон бусад ажилтны ёс зүйн дүрмийн төсөл

1/24-нд, 15:50

Түүхийн сувдан хэлхээ

Сургалтын чанар, үнэлгээний шинэчлэл - 2-р хэсэг: Суралцагчийн үнэлгээний журмын шинэчлэл, чанарын хяналт, үнэлгээний тогтолцоо

1/24-нд, 15:41

Түүхийн сувдан хэлхээ

Сургалтын чанар, үнэлгээний шинэчлэл - 1-р хэсэг: Ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалтын бодлого, төлөвлөгөө

1/24-нд, 13:59

Түүхийн сувдан хэлхээ

Ерөнхий боловсролын эрх зүйн шинэчлэл - 1-р хэсэг: "Боловсролын тухай хууль"-ийн шинэчлэл

1/24-нд, 13:58

Түүхийн сувдан хэлхээ

Хүүхдийн хөгжил, хамгаалал, хүмүүжил, төлөвшлийн бодлогын чиглэл - 1-р хэсэг: Монгол хүүхдийн хөгжил, тулгамдсан асуудал

1/24-нд, 13:54

Түүхийн сувдан хэлхээ

Багшийн хөгжил, цалин хөлсний шинэчлэл - 1-р хэсэг: Үр дүнд суурилсан цалин хөлсний шинэчлэл

1/24-нд, 13:53

Түүхийн сувдан хэлхээ

Монгол Улсын ерөнхий сайд У.Хүрэлсүхийн ивээл дор зохион байгуулж буй “ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ-ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛ” Улсын хоёрдугаар зөвлөгөөн - 3-р хэсгийн Нэгдсэн хуралдаан, нээлт - ТӨРИЙН ОРДОН

1/24-нд, 08:46

Түүхийн сувдан хэлхээ

Улсын хоёрдугаар зөвлөгөөн - 2-р хэсгийн Нэгдсэн хуралдаан, хаалт - ТӨРИЙН ОРДОН

1/23-нд, 14:16

Түүхийн сувдан хэлхээ

Ерөнхий боловсролын эрх зүйн шинэчлэл - 4-р хэсэг: Ерөнхий боловсролын зардлын норм, норматив, санхүүжилтийн шинэчлэл

1/23-нд, 10:50

Түүхийн сувдан хэлхээ

Хүүхдийн хөгжил, хамгаалал, хүмүүжил, төлөвшлийн бодлогын чиглэл - 4-р хэсэг: Хүүхдийн хөгжил, хүмүүжил, төлөвшил, боломж, шийдэл

1/23-нд, 10:47

Түүхийн сувдан хэлхээ

Багшийн хөгжил, цалин хөлсний шинэчлэл - 3-р хэсэг: Багшийн ажлын үнэлгээний шинэчлэл

1/23-нд, 10:32

Түүхийн сувдан хэлхээ

Сургалтын чанар, үнэлгээний шинэчлэл - 4-р хэсэг: Сурах бичиг, сургалтын хэрэглэгдэхүүний шинэчлэлийн бодлого

1/23-нд, 10:30

Түүхийн сувдан хэлхээ

Багшийн хөгжил, цалин хөлсний шинэчлэл - 4-р хэсэг: Багш, ажилтны мэргэжлийн зэргийн шинэчлэл

1/23-нд, 10:29

Түүхийн сувдан хэлхээ

Багшийн хөгжил, цалин хөлсний шинэчлэл - 3-р хэсэг: Багшийн ажлын үнэлгээний шинэчлэл

1/23-нд, 09:00

Түүхийн сувдан хэлхээ

Сургалтын чанар, үнэлгээний шинэчлэл - 3-р хэсэг: Сургалтын хөтөлбөрийн үнэлгээний шалгуур

1/23-нд, 08:59

Түүхийн сувдан хэлхээ

Хүүхдийн хөгжил, хамгаалал, хүмүүжил, төлөвшлийн бодлогын чиглэл - 3-р хэсэг: Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн суралцах адил тэгш боломж, хөгжил, хамгааллын бодлогын чиглэл

1/23-нд, 08:50

Түүхийн сувдан хэлхээ

Ерөнхий боловсролын эрх зүйн шинэчлэл - 3-р хэсэг: Ерөнхий боловсролын эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь

1/23-нд, 08:45

Түүхийн сувдан хэлхээ

Ерөнхий боловсролын эрх зүйн шинэчлэл - 2-р хэсэг: "Бага, дунд боловсролын тухай хууль"-ийн шинэчлэл

1/22-нд, 16:07

Түүхийн сувдан хэлхээ

Хүүхдийн хөгжил, хамгаалал, хүмүүжил, төлөвшлийн бодлогын чиглэл - 2-р хэсэг: Сургуулийн орчин дахь хүүхдийн эрх, хамгаалал

1/22-нд, 15:51

Түүхийн сувдан хэлхээ

Багшийн хөгжил, цалин хөлсний шинэчлэл - 2-р хэсэг: Багш, удирдах болон бусад ажилтны ёс зүйн дүрмийн төсөл

1/22-нд, 15:37

Түүхийн сувдан хэлхээ

Сургалтын чанар, үнэлгээний шинэчлэл - 2-р хэсэг: Суралцагчийн үнэлгээний журмын шинэчлэл, чанарын хяналт, үнэлгээний тогтолцоо

1/22-нд, 15:33

Түүхийн сувдан хэлхээ

Хүүхдийн хөгжил, хамгаалал, хүмүүжил, төлөвшлийн бодлогын чиглэл - 1-р хэсэг: Монгол хүүхдийн хөгжил, тулгамдсан асуудал

1/22-нд, 14:36

Түүхийн сувдан хэлхээ

Ерөнхий боловсролын эрх зүйн шинэчлэл - 1-р хэсэг: "Боловсролын тухай хууль"-ийн шинэчлэл

1/22-нд, 13:57

Түүхийн сувдан хэлхээ

Багшийн хөгжил, цалин хөлсний шинэчлэл - 1-р хэсэг: Үр дүнд суурилсан цалин хөлсний шинэчлэл

1/22-нд, 13:54

Түүхийн сувдан хэлхээ

Хүүхдийн хөгжил, хамгаалал, хүмүүжил, төлөвшлийн бодлогын чиглэл - 1-р хэсэг: Монгол хүүхдийн хөгжил, тулгамдсан асуудал

1/22-нд, 13:53

Түүхийн сувдан хэлхээ

Сургалтын чанар, үнэлгээний шинэчлэл - 1-р хэсэг: Ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалтын бодлого, төлөвлөгөө

1/22-нд, 13:49

Түүхийн сувдан хэлхээ

“ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ-ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛ” Улсын хоёрдугаар зөвлөгөөн - Нэгдсэн хуралдаан, 2-р хэсгийн нээлт -Төрийн ордон

1/22-нд, 09:02

Түүхийн сувдан хэлхээ

“ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ-ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛ” улсын хоёрдугаар зөвлөгөөн Улаанбаатар хот дахь нэгдүгээр хэсгийн зөвлөгөөний хаалт - ТӨРИЙН ОРДОН

1/19-нд, 14:19

Түүхийн сувдан хэлхээ

Ерөнхий боловсролын эрх зүйн шинэчлэл - 4-р хэсэг: Ерөнхий боловсролын зардлын норм, норматив, санхүүжилтийн шинэчлэл

1/19-нд, 11:04

Түүхийн сувдан хэлхээ

Сургалтын чанар, үнэлгээний шинэчлэл - 4-р хэсэг: Сурах бичиг, сургалтын хэрэглэгдэхүүний шинэчлэлийн бодлого

1/19-нд, 10:45

Түүхийн сувдан хэлхээ

Багшийн хөгжил, цалин хөлсний шинэчлэл - 4-р хэсэг: Багш, ажилтны мэргэжлийн зэргийн шинэчлэл

1/19-нд, 10:42

Түүхийн сувдан хэлхээ

Хүүхдийн хөгжил, хамгаалал, хүмүүжил, төлөвшлийн бодлогын чиглэл - 4-р хэсэг: Хүүхдийн хөгжил, хүмүүжил, төлөвшил, боломж, шийдэл

1/19-нд, 10:41

Түүхийн сувдан хэлхээ

Багшийн хөгжил, цалин хөлсний шинэчлэл - 3-р хэсэг: Багшийн ажлын үнэлгээний шинэчлэл

1/19-нд, 08:55

Түүхийн сувдан хэлхээ

Сургалтын чанар, үнэлгээний шинэчлэл - 3-р хэсэг: Сургалтын хөтөлбөрийн үнэлгээний шалгуур

1/19-нд, 08:52

Түүхийн сувдан хэлхээ

Хүүхдийн хөгжил, хамгаалал, хүмүүжил, төлөвшлийн бодлогын чиглэл - 3-р хэсэг: Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн суралцах адил тэгш боломж, хөгжил, хамгааллын бодлогын чиглэл

1/19-нд, 08:48

Түүхийн сувдан хэлхээ

Ерөнхий боловсролын эрх зүйн шинэчлэл - 3-р хэсэг: Ерөнхий боловсролын эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь

1/19-нд, 08:45

Түүхийн сувдан хэлхээ

Багшийн хөгжил, цалин хөлсний шинэчлэл - 2-р хэсэг: Багш, удирдах болон бусад ажилтны ёс зүйн дүрмийн төсөл

1/18-нд, 16:15

Түүхийн сувдан хэлхээ

Ерөнхий боловсролын эрх зүйн шинэчлэл - 2-р хэсэг: "Бага, дунд боловсролын тухай хууль"-ийн шинэчлэл

1/18-нд, 16:12

Түүхийн сувдан хэлхээ

Сургалтын чанар, үнэлгээний шинэчлэл - 2-р хэсэг: Суралцагчийн үнэлгээний журмын шинэчлэл, чанарын хяналт, үнэлгээний тогтолцоо

1/18-нд, 15:38

Түүхийн сувдан хэлхээ

Хүүхдийн хөгжил, хамгаалал, хүмүүжил, төлөвшлийн бодлогын чиглэл - 2-р хэсэг: Сургуулийн орчин дахь хүүхдийн эрх, хамгаалал

1/18-нд, 15:23

Түүхийн сувдан хэлхээ

Сургалтын чанар, үнэлгээний шинэчлэл - 1-р хэсэг: Ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалтын бодлого, төлөвлөгөө

1/18-нд, 14:04

Түүхийн сувдан хэлхээ

Хүүхдийн хөгжил, хамгаалал, хүмүүжил, төлөвшлийн бодлогын чиглэл - 1-р хэсэг: Монгол хүүхдийн хөгжил, тулгамдсан асуудал

1/18-нд, 14:04

Түүхийн сувдан хэлхээ

Ерөнхий боловсролын эрх зүйн шинэчлэл - 1-р хэсэг: Боловсролын тухай хуулийн шинэчлэл

1/18-нд, 14:01

Түүхийн сувдан хэлхээ

Багшийн хөгжил, цалин хөлсний шинэчлэл - 1-р хэсэг: Үр дүнд суурилсан цалин хөлсний шинэчлэл.

1/18-нд, 13:36

Түүхийн сувдан хэлхээ

“ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ-ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛ” Улсын хоёрдугаар зөвлөгөөн - Нэгдсэн хуралдаан

1/18-нд, 10:11

Түүхийн сувдан хэлхээ

“ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ-ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛ” Улсын хоёрдугаар зөвлөгөөн - Нэгдсэн хуралдаан

1/18-нд, 09:52

Түүхийн сувдан хэлхээ

“ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ-ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛ” Улсын хоёрдугаар зөвлөгөөн - Нэгдсэн хуралдаан, нээлт

1/18-нд, 08:57